skip to main content

Accent Codes in HTML

 
 
Hawaiian Diacriticals Other Common Accents
Ā Ā Á  Á 
ā ā á  á 
Ē Ē À  À 
ē ē    
Ī Ī  à  à 
ī ī    
Ō Ō â  â 
ō ō  Ä  Ä 
Ū Ū  ä  ä 
ū ū  à à
‘  ã  ã 
    Å  Å 
    å  å 
Locations on Campus
Æ  &Aelig; 
Akaokoa
‘Ākoakoa æ  æ 
Alakai Alaka‘i Ç  Ç 
Ao A‘o ç  ç 
Hokulani Hōkūlani &Eth; 
Imiloa ‘Imiloa ð 
Iolani ‘Iolani É  É 
Laakea La‘akea é  é 
Manaopono Mana‘opono È  È 
Naauao Na‘auao è  è 
Noeau No‘eau Ê  Ê 
Palanakila Pālanakila ê  ê 
Paliku Palikū Ë  Ë 
    ë  ë 
    Í  Í 
    í  í 
    Ì  Ì 
    ì  ì 
    Î î  Îî 
    Ï  Ï 
    ï  ï 
    Ñ  Ñ 
    ñ  ñ 
    Ó  Ó 
    ó  ó 
    Ò  Ò 
    ò  ò 
    Ô  Ô 
    ô  ô 
    Ö  Ö 
    ö  ö 
    Õ  Õ 
    õ  õ 
    Ø  Ø 
    ø  ø 
    ß  ß 
    &Thorn; 
    þ 
    Ú  Ú 
    ú  ú 
    Ù  Ù 
    ù  ù 
    Û  Û 
    û  û 
    Ü  Ü 
    ü  ü 
    Ý 
    ý 
    ÿ ÿ
    ©  © 
    ®  ® 
    ™  ™   
    &  & 
    <  < 
    >  > 
    €  €
    ¢ ¢
    £ £
    "
    ‘
    ’
    “
    ”
    « «
    » »
    —
    –
    ° °
    ± ±
    ¼ ¼
    ½ ½
    ¾ ¾
    × ×
    ÷ ÷
    α α
    β β
    ∞
    non-breaking space