skip to main content

About Windward Community College

 

Picture of the entrance to the campus

Address

Windward Community College
45-720 Kea‘ahala Rd.
Kāne‘ohe HI 96744

Phone: 808-235-7400
Fax: 808-247-5362
Campus Security: 808-235-7355

To find specific offices or people, check the Campus Directory or the Site Index


Campus Map

Map of Windward Community College


Campus Information


Reference Information

Our Mission

'O keia ka wā kūpono e ho'onui ai ka 'ike me ka ho'omaopopo i kō Hawai'i mau ho'oilina waiwai. Aia nō ho'i ma ke Kulanui Kaiāulu o ke Ko'olau nā papahana hou o nā 'ike 'akeakamai a me nā hana no'eau. Me ke kuleana ko'iko'i e ho'ohiki ke Kulanui e kāko'o a e ho'okumu i ala e hiki kē kōkua i ka ho'onui 'ike a nā kānaka maoli. Na mākou nō e ho'olako, kāko'o a paipai i nā Ko'olau a kō O'ahu a'e me nā hana no'eau ākea, ka ho'ona'auao 'oihana a me ka ho'onui 'ike ma ke kaiāulu — hō'a'ano a e ho'oulu i nā haumāna i ka po'okela.

Windward Community College offers innovative programs in the arts and sciences and opportunities to gain knowledge and understanding of Hawai‘i and its unique heritage. With a special commitment to support the access and educational needs of Native Hawaiians, we provide the Ko‘olau region of O‘ahu and beyond with liberal arts, career and lifelong learning in a supportive and challenging environment — inspiring students to excellence.


Our Vision

Ka Mālamalama o ke Ko‘olau - “Enlightening Ko‘olau”

Students and community members will be enriched by “the light of knowledge” through quality programs in order to lead full, productive lives in a rapidly changing world.


Our Core Values

Five Core Values were endorsed and approved by the Planning and Budget Council on April 28, 2017.

  • Ka lama ku o ka na‘auao. Creating meaningful curricula and diverse learning experiences
  • ‘A‘ohe hana nui ke alu ‘ia. Working collaboratively and inclusively.
  • He punawai kahe wale ke aloha. Serving and supporting with aloha.
  • Kulia I ka nu‘u. Striving for excellence.
  • He ali‘I ka ‘aina, he kauwa ke kanaka. Caring for Hawai‘i and the planet.
    •